DEGIRO ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelsen som gjelder dette nettstedet tilhører flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), en filial av flatexDEGIRO Bank AG med hovedkontor i Amsterdam. DEGIRO er registrert i det nederlandske handelskammeret under nummer 82510245. DEGIRO er autorisert til å tilby bank- og investeringstjenester og er registrert som den nederlandske filialen til en tysk kredittinstitusjon hos den nederlandske autoriteten for finansielle markeder (www.afm.nl) og den nederlandske sentralbanken (www.dnb.nl).

Bruk av nettsiden

Informasjonen på denne nettsiden er utarbeidet med forsiktighet av DEGIRO, men nøyaktigheten og fullstendigheten kan ikke garanteres. Gjennom denne nettsiden gir DEGIRO kun informasjon om (finansielle) produkter og tjenester som tilbys av DEGIRO. Endringer kan gjøres uten varsel. Informasjonen på denne nettsiden er ikke et tilbud eller oppfordring fra DEGIRO til besøkende av denne nettsiden, til å på noen måte handle i verdipapirer eller å benytte seg av de tjenestene som DEGIRO tilbyr.

Ansvarsfraskrivelse

Ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av tilgang til og bruk av denne nettsiden, blir uttrykkelig avvist av DEGIRO. Det er ingen garanti for at denne nettsiden er feilfri eller fri for tekniske problemer. Selv om DEGIRO forsøker å holde innholdet på denne nettsiden så oppdatert og fullstendig som mulig, kan det ikke garanteres om nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til informasjonen som publiseres på denne nettsiden, eller som denne nettsiden gir tilgang til. DEGIRO påtar seg intet ansvar i denne forbindelse.

Tredjeparts informasjon, produkter og tjenester

Når DEGIRO gjengir hyperkoblinger til tredjeparts nettsider, betyr det ikke at DEGIRO anbefaler produktene og tjenestene som tilbys på disse sidene. Bruken av slike hyperlinks er helt på egen risiko. DEGIRO påtar seg intet ansvar eller erstatningsansvar i forhold til innhold, bruk eller tilgjengelighet av slike nettsider. Oppriktigheten, nøyaktigheten, rimeligheten, påliteligheten og fullstendigheten av informasjon på disse nettstedene har ikke blitt verifisert av DEGIRO.

Intellektuelle eiendomsrettigheter

Alle immaterielle rettigheter (inkludert opphavsrett, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter) i forhold til disse nettsidene eies av DEGIRO og/eller dets lisensgivere. Det er ikke tillatt å overføre, redigere, reprodusere og/eller publisere innholdet på disse nettsidene (inkludert tekst og grafikk) helt eller delvis, uten skriftelig tillatelse av DEGIRO på forhånd. Det er lov å skrive ut og/eller laste ned en kopi for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Gjeldende lov

Nederlandsk lov er gjeldende for denne ansvarfraskrivelsen og disse nettsidene. Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen, vil utelukkende bli sendt til den kompetente domstolen i Amsterdam.

Med hensyn av vern og forvalting av personopplysninger, henviser vi deg til DEGIROs Personvern og cookies.

Modifikasjoner

DEGIRO forbeholder seg retten til å endre informasjonen som legges ut på eller via denne nettsiden, inkludert denne ansvarsfraskrivelsen, og dette når som helst og uten varsel. Det anbefales derfor at du regelmessig besøker disse nettsidene og denne ansvarfraskrivelsen.

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Merk:
Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Logo

Dear investor,

We are re-evaluating our strategy regarding our services in the Norwegian market. For now, we have decided to stop on-boarding new clients. Our apologies for the inconvenience.

Kind regards,

DEGIRO

icon_close