Generelt

Ansvarsfraskrivelsen som gjelder for denne nettsiden tilhører DEGIRO BV (DEGIRO), med kontor og hovedkontor i Amsterdam. DEGIRO er registrert hos the Chamber of Commerce (i handelsregisteret) under nummer: 34342820. DEGIRO er autorisert som et investeringsselskap i henhold til artikkel 2:96 i the Act on Financial Supervision (kreditttilsynsloven) og er registrert hos Stichting Autoriteit Financiële Markten (det nederlandske tilsynet for finansmarkeder - www.afm.nl). DEGIRO blir overvåket av FSA.

Bruk av nettsiden

Informasjonen på denne nettsiden har blitt satt sammen med omhu av DEGIRO, men dette garanterer ikke nødvendigvis dens nøyaktighet og fullstendighet. Via denne nettsiden gir DEGIRO eksklusivt informasjon om (finansielle) produkter og tjenester som DEGIRO tilbyr. Endringer kan bli foretatt uten forvarsel.

Informasjonen på denne nettsiden er ikke et tilbud eller oppfordring av DEGIRO til de besøkende av nettsiden til å handle i verdipapirer eller å ta i bruk tjenestene som DEGIRO tilbyr.

Ingen erstatningsansvar

Ethvert ansvar for eventuelle skader som følge av tilgang til og bruk av denne nettsiden er eksplisitt avvist av DEGIRO. Det er ingen garanti for at denne nettsiden er feilfri eller fri fra tekniske problemer. Selv om DEGIRO gjør sitt ytterste for at innholdet på denne nettsiden er oppdatert og så fullstendig som mulig, er det ingen garanti for nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av informasjonen som er publisert på denne nettsiden. DEGIRO påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med dette.

Informasjon, produkter og tjenester fra tredjeparter

Når DEGIRO gjengir hyperkoblinger til tredjeparts nettsider, så betyr dette ikke at DEGIRO anbefaler produktene og tjenestene som tilbys på disse sidene. Bruk av disse lenkene er helt på din egen risiko. DEGIRO påtar seg ikke noe ansvar for innholdet, bruken eller tilgjengeligheten av slike nettsider. Nøyaktigheten, rimeligheten, påliteligheten og fullstendigheten av informasjonen på disse nettsidene er ikke bekreftet av DEGIRO.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter (inkludert opphavsrett, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter) i forhold til disse nettsidene eies av DEGIRO og/eller dens lisensgivere. Det er ikke tillatt å overføre, endre, reprodusere og/eller publisere innhold som finnes på alle disse nettsidene (inkludert tekst og bilder) i sin helhet eller delvis uten skriftlig tillatelse fra DEGIRO. Du har lov til å skrive ut og/eller laste ned en kopi for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Gjeldende lover

Nederlandsk lov gjelder for denne ansvarsfraskrivelsen og disse nettsidene. Alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen vil kun bli lagt fram til den kompetente domstolen i Amsterdam.

Med hensyn til vern og forvaltning av personopplysninger henviser vi til DEGIROs personvern og cookies.

Modifikasjoner

DEGIRO forbeholder seg retten å endre informasjonen som legges ut på eller via denne nettsiden, inkludert denne ansvarsfraskrivelsen, og dette når som helst og uten varsel. Det anbefales derfor at du regelmessig besøker disse nettsidene og denne ansvarsfraskrivelsen.