Profesjonell plattform og grossistpriser

DEGIRO tilbyr en online investeringsplattform for alle typer investorer, noe som gjør det mulig for kundene å investere på markeder over hele verden til utrolig lave priser.

Sammenlign våre priser med andre meglere og banker nedenfor.

DEGIRO - Lave priser og avgifter på aksjehandel over hele verden og handel i andre verdipapirer Nordnet netfonds Saxo DNB Danske Konkurrentenes gjennomsnittspris Gjennomsnittlige besparelse i prosent
Normal Standard Classic
Oslo børs
Equinor for NOK 10.000 NOK 23,80 NOK 95,00 NOK 49,00 NOK 65,00 NOK 95,00 NOK 89,00 NOK 78,60 67%
Yara for NOK 50.000 NOK 41,00 NOK 95,00 NOK 49,00 NOK 65,00 NOK 95,00 NOK 89,00 NOK 78,60 46%
Akastor for NOK 300.000 NOK 136,00 NOK 150,00 NOK 150,00 NOK 300.00 NOK 150,00 NOK 450,00 NOK 240,00 43%
OMX Stocholm
Volvo AB for NOK 10.000 NOK 41,48 NOK 90,09 NOK 49,00 NOK 59,15 NOK 122,85 NOK 89,00 NOK 82,02 49%
NASDAQ
Google (500USD/aktie) for NOK 50.000 NOK 4,93 NOK 99,71 NOK 69,00 NOK 115,05 NOK 230,10 NOK 299,00 NOK 162,57 97%
Euronext Paris
Renault for NOK 20.000 NOK 47,84 NOK 317,10 NOK 250,00 NOK 108,72 NOK 271,80 NOK 299,00 NOK 249,32 80%
Opsjon OMX Stockholm
1 Opsjon (ved NOK 800) NOK 6,36 NOK 95,00 NOK 95,00 Ikke tilgjengelig Ulike priser for hver kunde Ikke tilgjengelig NOK 95,00 93%
1 Opsjon OMXO20* NOK 6,36 NOK 95,00 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ulike priser for hver kunde Ikke tilgjengelig NOK 95,00 93%
Futures OMX Stockholm
1 (160NOK/kontrakt) Future OMXS30* NOK 6,36 NOK 90,09 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ulike priser for hver kunde Ikke tilgjengelig NOK 90,09 92%
Total besparelse 73%
Debet rente gjennom allokering NOK (BM DEGIRO = NOWA) BM + 1,50%
Debet rente uten allokering NOK (BM DEGIRO = NOWA) 4%
BLI KUNDE
Spør om mer informasjon

* Degiro handler sine opsjoner og futures gjennom Nasdaq OMX. Degiro inkluderer ikke clearingkostnader i denne prissammenligningen.

NB: Ovennevnte er bare en prissammenligning mellom ulike populære kontotyper hos de store meglerene og bankene i Norge. I denne sammenligningen, er ingen eventuelle rabatter inkludert. Dessuten kan man hos enkelte meglere bytte fra en konto til en annen, og dermed velge en annen profil (konto) hvor prisene avviker fra beløpene ovenfor. Ofte gjelder dette for en fast avgift og kunden kan heller ikke endre konto hvor ofte de vil. Prisendringer kan skje over tid, og de ovennevnte priser kan derfor også være gjenstand for endringer uten at tabellen over er blitt oppdatert. Degiro tar forbehold om eventuelle trykkfeil, samt prisendringer hos konkurrenter. Tabellen er oppdatert februar 2015.

USD/NOK 7,67 (Applied exchangerates 12.01.2015)
EUR/NOK 9,06 (Applied exchangerates 12.01.2015)
SEK/NOK 0,91 (Applied exchangerates 10.02.2015)

Se vår liste over gebyrer

En fullstendig prisoversikt for DEGIRO kunder med en Basic-, Active-, eller Trader-profil er tilgjengelig her: Prisoversikt

En fullstendig prisoversikt for DEGIRO kunder med en Custody-profil (ingen utlån) er tilgjengelig her: Custody prisoversikt

HANDLE PÅ GLOBALE BØRSER

DEGIRO har et gebyr for å sette opp handelsmuligheter. Dette er for å gi tilgang til et stort antall børser og teknisk støtte i Europa, Asia og Nord-Amerika, denne avgiften faller på dem som bruker disse børsene. DEGIRO bruker en betal-for-bruk politikk i sin prissetting, dette betyr at hvis du bruker en bestemt tjeneste vil du bli belastet med et gebyr, men hvis du ikke vil du ikke bli pålagt noen ekstra gebyrer.

I tilkoblingsavgifter vil du betale maksimalt 0,25% av den totale konto verdien (med en maks pris på € 2,50) per år for hver børs med unntak av Oslo Børs. Disse kostnadene vil tilfalle deg dersom du gjennomfører en transaksjon eller holder en posisjon i løpet av kalenderåret.

For eksempel: Din porteføljeverdi er € 5,000 og du har utført handler på Oslo Børs, Euronext Derivater, Eurex og holdt posisjoner på NYSE og Oslo Børs, vil beregningen under gi følgende gebyrer.

Oslo Børs: € 0,00 (for både posisjoner og transaksjon(er))
Euronext Derivater € 2,50 (for transaksjoner)
Eurex € 2,50 (for transaksjoner)
NYSE € 2,50 (for å holde posisjoner)

Gebyrene for dette året vil være: 3 x € 2,50 = € 7,50

Tariff endring

Tap av intern matching

Nye europeisk forsikrifter (MIFID II) trådte i kraft i begynnelsen av året, med et sett av nye regler og krav til investeringsselskaper og handelsplattformer. Som et resultat av dette rapporterte vi sent på fjoråret at DEGIRO er pålagt å gjennomføre justeringer vedrørende intern utførelse av ordrer. For å oppnå samme effektivitet innenfor dagens regulering har det vist seg å være mer komplisert enn tidligere antatt. Dessverre betyr denne situasjonen at DEGIRO påfører høyere kostnader for utførelse av dine ordre på børsen. Dette resulterer i en midlertidig justering av gebyrene.

Hva vil forandres

Det vil bli en tilleggsavgift på følgende gebyrer:

  • + 0.018% på verdipapirer (unntatt på amerikanske og Kanadiske markeder). For eksempel vil kostnadene ved et aksjekjøp Oslo Børs være NOK 20 + 0,038%.
  • + €0.15 på opsjoner og futures. For eksempel vil en opsjon på OMX Stockholm beløpe seg til NOK 6,07 per kontrakt.

Ovennevnte endringer trer i kraft 15/08/2018, og vil forbli i maksimalt 18 måneder. DEGIRO undersøker alternativer for å redusere kostnadene tilbake til det opprinnelige nivået. Dette kan være en intern løsning, eller fra en ekstern part.

Etter denne kostnadsøkningen handler du fortsatt med utrolig lave gebyrer hos DEGIRO.