Risikoen ved å investere

Investering kan være givende, men det er ikke uten risiko. Det er en rekke faktorer du bør vurdere før du begynner.

Risikoen

Når et selskap du investerer i viser gode resultater og etterspørselen etter aksjene øker, kan du generelt forvente at verdien av din investering øker. På en annen side, hvis selskapet viser prestasjonsnedgang vil aksjene du holder falle i verdi eller kanskje til og med bli verdiløse. Med andre ord, å kjøpe aksjer i et selskap forplikter deg til å dele både overskudd og tap. Vær alltid oppmerksom på at alle investeringer har en viss grad av risiko noe som kan føre til tap av hele ditt innskudd, og avhengig av produktets art kanskje enda mer. Nedenfor kan du lese mer om seks ulike typer risiko som du bør vurdere når du investerer.

Market risk

Markedsrisiko

Markedsrisiko korrelerer med det makroøkonomiske miljøet. Faktorer som lover, reguleringer, skattereformer og globale endringer kan påvirke dine investeringer. Når den generelle utviklingen i finansmarkedene minker eller hvis det er skuffende vekst, er det mulig at det vil være negative konsekvenser for selskapene. Et resultat kan være at verdien av selskapene varierer. Tillit spiller også en rolle i markedsrisiko. Når den generelle tilliten til markedet reduseres, vil investeringene sannsynligvis også reduseres i verdi.

Price risk

Prisrisiko

Verdien av dine investeringer vil trolig variere på en kontinuerlig basis, som investor er du derfor utsatt for prisrisiko. Spredning av dine investeringer kan delvis redusere denne risikoen.

Interest risk

Renterisiko

Endringer i renten påvirker direkte verdien av obligasjoner. Hvis renten stiger, går obligasjonsprisene vanligvis ned. Effekten av endringen er avhengig av forfallstidspunktet, hvor en lengre løpetid ofte fører til en større verdiendring. Det kan også være en indirekte effekt på andre finansielle produkter som for eksempel aksjer. Hvis markedsrenten stiger, blir det dyrere å låne penger. Dette kan føre til redusert forbruk og høyere renter for selskaper, som igjen kan føre til at verdien av aksjer påvirkes negativt.

Credit risk

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risikoen for at selskapet, staten eller landet du investerer i ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser. Med obligasjoner vil dette bety at renter ikke vil bli utbetalt til obligasjonseierne, din investering vil falle i verdi, eller i verste fall ikke lenger være omsettelig.

Market liquidity risk

Markedslikviditetsrisiko

Markedslikviditet refererer til det enkle med hvilke produkter som kan kjøpes eller selges på markedet. I tilfeller der det er svært få kjøpere for et produkt, kan salg føre til at prisen blir drevet ned. Typiske indikatorer for dette er en bred bud/spør spredning eller svært lavt handelsvolum.

Currency risk

Valutarisiko

Du er utsatt for denne risikoen når du investerer med en annen valuta enn din hjemvaluta. Du vil motta mindre for dine investeringer, dersom valutaen du investerer med faller i verdi i forhold til din hjemvaluta.

getting started

Komme i gang

Alt begynner med å tenke på hvilken type investor du ønsker å være. Bestem risikoen du er villig til å ta, og hvilke typer produkter som passer best for å nå dine mål. Det er tilrådelig å aldri investere penger som du trenger nå, eller inkludere posisjoner som kan føre til økonomiske vanskeligheter. Vi anbefaler også at du holder fast i det du vet - med andre ord, når du investerer i produkter du er kjent med, kan du håndtere dine investeringer med mer selvtillit. For å lære mer om det grunnleggende ved å investere, vennligst se vårt kunnskapssenter. For mer informasjon om risikoen ved å investere, vennligst les dokumentet Egenskaper og risikoer for finansielle instrumenter.

Begynn å investere i dag

Bli med mer enn 2,5 millioner kunder som setter sin lit til oss.

Åpne en gratis konto nå

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Merk:
Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Investering innebærer risiko.

icon_close

DEGIRO er den første grossistmegleren for private investorer. En online investeringsplattform for alle typer investorer. DEGIRO gjør det mulig for sine kunder å investere over hele verden til enestående lave priser. DEGIRO betyr investering globalt for alle. Tidligere var investering ofte begrenset til børser i Europa eller USA. Gjennom en plattform får alle DEGIRO-investorer tilgang til produkter og markeder over hele verden. Dette betyr at private investorer kan spre sine investeringer mye bedre. Hos oss betaler ikke kunder for lønnen til unødvendig personale. DEGIRO tar bort den siste forskjellen mellom profesjonelle og private investorer; avgifter.

Logo

Dear investor,

We are re-evaluating our strategy regarding our services in the Norwegian market. For now, we have decided to stop on-boarding new clients. Our apologies for the inconvenience.

Kind regards,

DEGIRO

icon_close