Er pengene mine trygge hos DEGIRO?

Hos DEGIRO vil pengene dine bli mottatt av en separat stiftelse.
Hvis du ikke investerer din kontantbeholdning, blir den automatisk investert i en av Fundshare Fund Managments kvalifiserte pengemarkedsfond.
Dette gjøres via den stående ordre du godkjenner under registreringsprosessen.

Pengemarkedsfond.

DEGIRO mener det er viktig at kundene forstår hvordan strukturen i pengemarkedsfond fungerer. DEGIRO er ikke en bank, men et Investeringsselskap. I Nederland har ikke investeringsselskaper lov til å holde kundenes penger. Derfor, når du blir kunde hos DEGIRO, gir du en stående ordre om å investere penger i et pengemarkedsfond. Som sådan holder du ikke penger hos DEGIRO. For hver valuta som er tilgjengelig i WebTraderen, er det også et separat pengemarkedsfond tilgjengelig. Målet med et pengemarkedsfond er å realisere en avkastning som er lik markedsrenten med så lav risiko som mulig. En ekstra fordel utover den lave risikoen er at din deltakelse i pengemarkedsfond, akkurat som dine andre investeringer, holdes atskilt fra DEGIROs eiendeler.

Pengemarkedsfond blir ofte brukt av institusjonelle investorer, for eksempel til pensjonsfond, for å holde store pengebeløp i trygg forvaring. Omtrent € 1 billion holdes for tiden i pengemarkedsfond i Europa. (Kilde)

"Målet med et pengemarkedsfond er å realisere en avkastning som er lik markedsrenten med så lav risiko som mulig."

Fondsforvalter.

FundShare Cash Funds forvaltes av FundShare Fund Management. FundShare Fund Management forvalter pengemarkedsfond i EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, og DKK. Alle disse fondene er kvalifiserte pengemarkedsfond, noe som betyr at fondene må overholde strenge krav.

Risiko.

FundShare Money Market Funds har som hovedmål å minimere risiko. Med den strenge investeringspolitikken er risikoen svært lav. Ifølge fondets Key Investor Information Document er risikoen 1, på en skala fra 1 til 7.

For mer informasjon om risiko og risikoindikatoren, som er bestemt av forvalteren, henviser vi deg til prospektene, posisjonsrapportene og Key Investor Information Document (KIID) som er utarbeidet av forvalteren, på deres nettside FundShare Fund Management. Du kan også finne KIIDene i vårt dokumentsenter.

Risicometer

Merk: tap som skyldes denne risikoen vil ikke bli kompensert av DEGIRO. Om du investerer tar du på deg en finansiell risiko. Verdien av dine investeringer kan variere. Tidligere resultater er ikke garantert i fremtiden.

Kvalifiserte pengemarkedsfond.

Kort varighet

Et kvalifisert pengemarkedsfond har kort varighet på gjennomsnittlig 60 dager. Dette innebærer at obligasjoner i porteføljen blir tilbakebetalt i gjennomsnitt innen 60 dager, noe som reduserer kredittrisikoen. For eksempel er det svært lite sannsynlig at den Nederlandske staten ikke kan oppfylle sine forpliktelser innen 60 dager.

En likvid portefølje

Et kvalifisert pengemarkedsfond investerer i likvide obligasjoner, som betyr at de er lett tilgjengelige for handel og derfor raskt kan konverteres til kontanter.

En kvalitativ portefølje

Obligasjonene som et kvalifisert pengemarkedsfond investerer i må være av høy kvalitet og med en kredittvurdering på minst AA+ eller AAA. Dette inkluderer for eksempel østerrikske, tyske, franske, finske, og nederlandske statsobligasjoner. Utstederens solvens overvåkes kontinuerlig, noe som begrenser sjansen for uforutsette restanser. Dersom en kredittvurderingen nedgraderes, vil ikke pengemarkedsfondet lenger være tillat til å investere i den aktuelle obligasjonen.

Kostnader og avkastning for FundShare Money Market Fund.

Å investere i et pengemarkedsfond er lav risiko, men har en ulempe, nemlig i form av lav avkastning. For noen få valutaer er denne avkastningen for tiden negativ på grunn av de negative markedsrentene for kortsiktige EUR-obligasjoner. Blant annet EUR pengemarkedsfond har for tiden en negativ avkastning.

Selv om enhver positiv avkastning på din investering i et pengemarkedsfond er din, blir en negativ avkastning som følge av dagens renter og fondskostnader delvis kompensert av DEGIRO på en ikke-forpliktende basis. Pengemarkedsfond har ingen inn eller ut kostnader.

Kompensasjonspolitikk Pengemarkedsfond

DEGIRO kompenserer den negative avkastningen til PMFene for din basisvaluta (NOK), dessuten:

  • Kompensasjon vil kun bli gitt for de første NOK 25.000,00 i PMF-beholdninger, og kun for FundShare NOK Money Market Fund..

  • Hvis du har betalt NOK 3.500,00 eller mer i transaksjonsgebyrer i løpet av en 60- dagers periode, vil en grense på NOK 1.000.000,00 gjelde for deg. Dette vil bli vurdert månedlig.

Når du blir kunde hos DEGIRO, gir du en stående ordre for å investere din ikke-investerte kontantbeholdning i FundShare NOK Money Market Fund.

Nedenfor finner du en oversikt (fra slutten av juni) av fondenes avkastning, KIID og prospektene. For fondenes mest nøyaktige avkastninger, vennligst se på hjemmesiden til fondsforvalteren.

Return per June 2020KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,64% KIID
USD +1,04% KIID
GBP +0,10% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,41% KIID
NOK +0,46% KIID
DKK -0,79% KIID

Results achieved in the past do not guarantee future performance. For the most recent returns please see the website of the fund manager.

Merk: Kompensasjonen gitt av DEGIRO er på en ikke obligatorisk basis. DEGIRO er ikke forpliktet til å gi kompensasjon, og kan endre eller avslutte dette når som helst. Vi vil selvfølgelig alltid kommunisere slike endringer til deg. Kompensasjonen gjelder kun negativ avkastning som følge av nåværende markedsrenter og forvaltningskostnader. Tap som følge av en investering som fondet gjør, vil ikke bli kompensert av DEGIRO. Denne risikoen er lav.

Eonia interest rate

cashfund

Spørsmål

I prinsippet, hvis en slik kreditthendelse oppstår på et usikret lån, kan hele beløpet som er investert i den utstedende institusjon gå tapt. Dersom fondets eiendeler er eksponert med 5% for en slik kreditthendelse, kan fondets verdi falle med 5%. For hver € 100 i fondsandeler, er disse verdsatt til € 95. Risikoen for en slik kreditthendelse er svært lav.
Nei, i Nederland kan ikke investeringsselskaper holde penger på vegne av sine kunder. Derfor har pengemarkedsfondstrukturen blitt etablert.
Det er ingen kostnader knyttet til kjøp eller salg av andeler i pengemarkedsfond. Fondforvaltningskostnaden for FundShare kvalifiserte pengemarkedsfond er 0,09% per år. Disse kostnadene er inkludert i fondenes avkastning. På grunn av forvaltningskostnadene og negative markedrenter har DEGIRO besluttet å kompensere for en negativ avkastning, på en ikke-obligatorisk basis. Du kan lese mer under spørsmålet "Hvordan fungerer den negative avkastningskompensasjonen for FundShare Cash Funds?".

For mange kunder er markedsrenten i deres lokale valuta negativ. Vi vil forhindre at våre kunder blir påvirket av disse negative rentene. Derfor, på grunn av forvaltningskostnadene og negative markedsrenter har DEGIRO besluttet å kompensere for en negativ avkastning, på en ikke-obligatorisk basis.

Det er mulig at verdien av pengemarkedsfond faller på grunn av tap som oppstår ved en investering foretatt av fondet. Dette kan skje hvis den Nederlandske eller Tyske staten ikke lenger kan oppfylle sine betalingsforpliktelser uventet. I slike tilfeller vil DEGIRO ikke tilby kompensasjon for tap. Denne risikoen er svært lav.

Kompensasjonen er på en ikke obligatorisk basis, gir ikke rettigheter og forplikter ikke DEGIRO til å følge samme tilnærming i fremtiden. DEGIRO betaler denne kompensasjonen på grunnlag av kommersielle hensyn. DEGIRO forbeholder seg retten til å stoppe denne kompensasjonen. DEGIRO vil da informere deg om dette i tide.

DEGIRO kompenserer kun delvis for FundShare NOK Money Market Fund, for mer informasjon om vår kompensasjonspolitikk, vennligst klikk her.

For våre kunders bekvemmlighet, leverer DEGIRO dette nettstedet på flere forskjellige språk. Ved konflikt vil den engelske versjonen (finnes her ) være gjeldende.

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Merk:
Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Logo

Dear investor,

We are re-evaluating our strategy regarding our services in the Norwegian market. For now, we have decided to stop on-boarding new clients. Our apologies for the inconvenience.

Kind regards,

DEGIRO

icon_close