Er pengene mine trygge hos DEGIRO?

Hos DEGIRO vil pengene dine bli mottatt av en separat stiftelse.
Hvis du ikke investerer din kontantbeholdning, blir den automatisk investert i en av Fundshare Fund Managments kvalifiserte pengemarkedsfond.
Dette gjøres via den stående ordre du godkjenner under registreringsprosessen.

Pengemarkedsfond.

DEGIRO mener det er viktig at kundene forstår hvordan strukturen i pengemarkedsfond fungerer. I Nederland har ikke investeringsselskaper lov til å holde kundenes penger. Derfor, når du blir kunde hos DEGIRO, gir du en stående ordre for å investere din ikke-investerte kontantbeholdning i pengemarkedsfond (FundShare Cash Funds). Pengemarkedsfond som DEGIRO har tilgjengelig er alle kvalifiserte pengemarkedsfond. For hver valuta som er tilgjengelig i WebTraderen, er det også et separat pengemarkedsfond tilgjengelig.

Administrasjonskostnadene for pengemarkedsfondene er inkludert i fondenes avkastning. På grunn av dagens rentenivå for enkelte valutaer er avkastningen på de tilknyttede pengemarkedsfondene negativ. En negativ avkastning som følge av lave renter og administrasjonskostnader, vil inntil videre bli kompensert av DEGIRO.

Et av målene for kvalifiserte pengemarkedsfond er å realisere en avkastning som er lik markedsrenten med så lav risiko som mulig. En ekstra fordel utover den lave risikoen er at din deltakelse i kvalifiserte pengemarkedsfond, akkurat som dine andre investeringer, holdes atskilt fra DEGIROs eiendeler.

Pengemarkedsfond blir ofte brukt av institusjonelle investorer, for eksempel til pensjonsfond, for å holde store pengebeløp i trygg forvaring. Omtrent € 1 billion holdes for tiden i pengemarkedsfond i Europa. (Kilde)

"Målet med et pengemarkedsfond er å realisere en avkastning som er lik markedsrenten med så lav risiko som mulig."

Fondsforvalter.

FundShare Cash Funds forvaltes av FundShare Fund Management, et søsterselskap av DEGIRO. FundShare Fund Management forvalter pengemarkedsfond i EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, og DKK. Alle disse fondene er kvalifiserte pengemarkedsfond, noe som betyr at fondene må overholde strenge krav.

Vennligst klikk her for å se investeringspolitikken per fond.

Kvalifiserte pengemarkedsfond.

Kort varighet

Et kvalifisert pengemarkedsfond har kort varighet på gjennomsnittlig 60 dager. Dette innebærer at obligasjoner i porteføljen blir tilbakebetalt i gjennomsnitt innen 60 dager, noe som reduserer kredittrisikoen. For eksempel er det svært lite sannsynlig at den Nederlandske staten ikke kan oppfylle sine forpliktelser innen 60 dager.

En likvid portefølje

Et kvalifisert pengemarkedsfond investerer i likvide obligasjoner, som betyr at de er lett tilgjengelige for handel og derfor raskt kan konverteres til kontanter.

En kvalitativ portefølje

Obligasjonene som et kvalifisert pengemarkedsfond investerer i må være av høy kvalitet og med en kredittvurdering på minst AA+ eller AAA. Dette inkluderer for eksempel østerrikske, tyske, franske, finske, og nederlandske statsobligasjoner. Utstederens solvens overvåkes kontinuerlig, noe som begrenser sjansen for uforutsette restanser. Dersom en kredittvurderingen nedgraderes, vil ikke pengemarkedsfondet lenger være tillat til å investere i den aktuelle obligasjonen.

Risiko.

FundShare Cash Funds har som hovedmål å minimere risiko. Med den strenge investeringspolitikken er risikoen svært lav. Ifølge fondets Key Investor Information Document er risikoen 1, på en skala fra 1 til 7.

For mer informasjon om risiko og risikoindikatoren, som bestemt av forvalteren, henviser vi deg til informasjonsdokumentene utarbeidet av forvalteren: prospekter og Key Investor Information Document (KIID).

Risicometer

Merk: tap som skyldes denne risikoen vil ikke bli kompensert av DEGIRO. Om du investerer tar du på deg en finansiell risiko. Verdien av dine investeringer kan variere. Tidligere resultater er ikke garantert i fremtiden.

 

Nedlastbare filer:

Kvalifisert pengemarkedsfond Posisjonsrapport Key Investor Information Document(KIID) Prospekt
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
CHF Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
Risicometer

Merk: tap som skyldes denne risikoen vil ikke bli kompensert av DEGIRO. Om du investerer tar du på deg en finansiell risiko. Verdien av dine investeringer kan variere. Tidligere resultater er ikke garantert i fremtiden.

Kostnader og avkastning for FundShare Cash Funds.

For tiden er markedsrenten for kortsiktige euro obligasjoner med lav risiko negativ, som et resultat oppnår EUR Cash Fund et negativt resultat. Du kan se den historiske utviklingen av Eonia til høyre.

Hvert år belastes 0,09% av fondets eiendeler som forvaltningskostnader for det kvalifiserte pengemarkedsfond. Denne kostnaden er inkludert i fondets avkastning.

Selv om positiv avkastning på dine investeringer tilhører deg, vil en negativ avkastning som følge av nåværende markedsrenter og forvaltningskostnader for tiden bli kompensert av DEGIRO. Klikk for mer informasjon. De kvalifiserte pengemarkedsfondene som er tilgjengelige hos DEGIRO har ingen innskudds- eller uttakskostnader

Nedenfor er en generell oversikt over situasjonen per pengemarkedsfond ved utgangen av september 2018;

Kvalifiserte pengemarkedsfond Nåværende rente Kompensasjon
EUR Negativ Ja
USD Positiv N/A
GBP Positiv N/A
CHF Negativ Ja
SEK Negativ Ja
NOK Positiv N/A
DKK Negativ Ja

Merk: Kompensasjonen gitt av DEGIRO er på en ikke obligatorisk basis. DEGIRO er ikke forpliktet til å gi kompensasjon, og kan endre eller avslutte dette når som helst. Vi vil selvfølgelig alltid kommunisere slike endringer til deg. Kompensasjonen gjelder kun negativ avkastning som følge av nåværende markedsrenter og forvaltningskostnader. Tap som følge av en investering som Fondet gjør, vil ikke bli kompensert av DEGIRO. Denne risikoen er lav.

Eonia rente

cashfund

Eonia rente

cashfund

Spørsmål

I prinsippet, hvis en slik kreditthendelse oppstår på et usikret lån, kan hele beløpet som er investert i den utstedende institusjon gå tapt. Dersom fondets eiendeler er eksponert med 5% for en slik kreditthendelse, kan fondets verdi falle med 5%. For hver € 100 i fondsandeler, er disse verdsatt til € 95. Risikoen for en slik kreditthendelse er svært lav.
Nei, i Nederland kan ikke investeringsselskaper holde penger på vegne av sine kunder. Derfor har pengemarkedsfondstrukturen blitt etablert.
Det er ingen kostnader knyttet til kjøp eller salg av andeler i pengemarkedsfond. Fondforvaltningskostnaden for FundShare kvalifiserte pengemarkedsfond er 0,09% per år. Disse kostnadene er inkludert i fondenes avkastning. På grunn av forvaltningskostnadene og negative markedrenter har DEGIRO besluttet å kompensere for en negativ avkastning, på en ikke-obligatorisk basis. Du kan lese mer under spørsmålet "Hvordan fungerer den negative avkastningskompensasjonen for FundShare Cash Funds?".

For mange kunder er markedsrenten i deres lokale valuta negativ. Vi vil forhindre at våre kunder blir påvirket av disse negative rentene. Derfor, på grunn av forvaltningskostnadene og negative markedrenter har DEGIRO besluttet å kompensere for en negativ avkastning, på en ikke-obligatorisk basis.

Det er mulig at verdien av pengemarkedsfond faller på grunn av tap som oppstår ved en investering foretatt av fondet. Dette kan skje hvis den Nederlandske eller Tyske staten ikke lenger kan oppfylle sine betalingsforpliktelser uventet. I slike tilfeller vil DEGIRO ikke tilby kompensasjon for tap. Denne risikoen er svært lav.

Kompensasjonen er på et ikke-bindene basis, gir ikke rettigheter og forplikter ikke DEGIRO til å følge samme tilnærming i fremtiden. DEGIRO betaler denne kompensasjonen på grunnlag av kommersielle hensyn. DEGIRO forbeholder seg retten til å stoppe denne kompensasjonen. DEGIRO vil da informere deg om dette i tide. Kompensasjonen utbetales direkte til deg kvartalsvis.

For våre kunders bekvemmlighet, leverer DEGIRO dette nettstedet på flere forskjellige språk. Ved konflikt vil den engelske versjonen (finnes her ) være gjeldende.
Begynn å investere i dag.
Begynn å investere i dag.
  • Utrolig lave priser.
  • Omfattende muligheter, verktøy og tjenester.
  • Globalt. Når som helst og hvor som helst.
  • Høy sikkerhet.
  • Utrolig lave priser.
  • Omfattende muligheter, verktøy og tjenester.
  • Globalt. Når som helst og hvor som helst.
  • Høy sikkerhet.

Partnere og leverandører

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan tape (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du bare investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.