Sikker & pålitelig.

DEGIRO sørger for at dine investeringer oppbevares trygt.

Du kan være sikker på at dine investeringer oppbevares trygt hos DEGIRO. Dine eiendeler blir oppbevart i en separat depotenhet, noe som betyr at de holdes atskilt fra eiendelene til DEGIRO. Det eneste formålet depotet har er å forvalte og beskytte våre kunders eiendeler. Som loven krever, så vil ingen andre aktiviteter bli utført. I det usannsynlige tilfellet at noe vil skje med DEGIRO, vil DEGIROs kreditorer ikke kunne kreve dine investeringer, da de er plassert trygt på den separate depotenheten.

Degiro
Balanseoppstilling Holdes separat
Aksjer & Obligasjoner
Pengemarkedsfond
Derivater

Pengemarkedsfond

DEGIRO er ikke en bank, men et investeringsselskap. En bank har lov til å bruke penger de holder på vegne av sine kunder for egne forretningsformål, for eksempel lån til tredjeparter eller andre investeringer. Ettersom det er en risiko for at banken vil tape på sine investeringer, er det en innskuddsgaranti for å beskytte kundene.

Ettersom DEGIRO ikke er en bank, så har ikke DEGIRO lov til å holde kundenes penger på egen balanse, eller bruke dem til egne investeringer. Du oppbevarer derfor ikke penger hos DEGIRO. Pengene som DEGIRO mottar fra deg, vil umiddelbart bli investert (basert på en stående ordre) i et pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond er investeringsfond, som har som mål å oppnå en avkastning som tilsvarer den normale markedsrenten i den gjeldene valuta, med så liten risiko som mulig. Verdien av pengemarkedsfond kan variere, akkurat som enhver annen investering. Hvis du ikke vil investere eller vil investere mindre i et pengemarkedsfond, kan du investere pengene i andre finansielle instrumenter etter eget valg. Alternativt så kan du instruere DEGIRO til å overføre pengene tilbake til din bankkonto.

Alle eiendeler i pengemarkedsondene oppbevares separat fra fondutstederen, og det er derfor ingen risiko i tilfelle konkurs hos hverken DEGIRO eller utstederen. For mer informasjon om pengemarkedsfond, klikk her.

Investor beskyttelse

Den Nederlandske Investorbeskyttelsesordningen (Beleggerscompensatiestelsel) er gjeldende, ettersom DEGIRO er et autorisert investeringsselskap, som er godkjent av Det Nederlandske Finanstilsynet (AFM) for å yte investeringstjenester.

Informasjon om Den Nederlandske Investorbeskyttelsen er tilgjengelig på engelsk hos De Nederlandsche Bank (Den Nederlandske Sentralbank) nettside her.

Hvem fører tilsyn av DEGIRO?

DEGIRO er under tilsyn av Det Nederlandske Finanstilsynet (AFM), og Den Nederlandske sentralbanken (De Nederlandsche Bank) sikrer at DEGIRO overholder alle gjeldende kapitalkrav.

Begynn å investere i dag.
Begynn å investere i dag.
  • Utrolig lave priser.
  • Omfattende muligheter, verktøy og tjenester.
  • Globalt. Når som helst og hvor som helst.
  • Høy sikkerhet.
  • Utrolig lave priser.
  • Omfattende muligheter, verktøy og tjenester.
  • Globalt. Når som helst og hvor som helst.
  • Høy sikkerhet.

Partnere og leverandører

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan tape (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du bare investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.