DINE INVESTERINGER ER TRYGGE HOS DEGIRO

Du kan investere trygt med DEGIRO. Dine investeringer er 100% segregert og holdt i en separat juridisk enhet. Dette betyr at alle dine eiendeler er adskilt fra DEGIRO B.V., selskapet bak DEGIRO. Den juridiske enhetens eneste oppgave er å administrere og beskytte dine investeringer. Som påkrevd av lovverket, utfører den ingen andre aktiviteter. I det usannsynlige tilfellet at noe skulle skje med DEGIRO, vil kundens midler bli tilbakeført til kunden i stedet for å bli behandlet som eiendeler i boet. Pengene er inngjerdet, trygt holdt i den juridiske enheten og blandes ikke med DEGIRO sine eiendeler.

Nivået på investorbeskyttelse og statusen på investeringene er noe mange eksisterende investorer ikke er klar over hos deres eksisterende megler.

I motsetning til det tradisjonelle bank miljøet, hos DEGIRO trenger du ikke å bekymre deg om vår kredittverdighet.

DEGIRO - Lave priser og avgifter på aksjehandel over hele verden og handel i andre verdipapirer
ON BALANCE SHEET
SEGREGATED
 Bonds & Stocks
 Cash (cash fund)
 Derivatives
BANK
ON BALANCE SHEET
SEGREGATED
 Cash
 Derivatives
 Bonds & Stocks

KONTANTFOND

Hos DEGIRO blir alle dine investeringer (inkludert derivater) holdt i en separert juridisk enhet. DEGIRO går et steg videre for å sørge for at dine penger er enda tryggere hos oss. Vi plasserer dine midler i et såkalt ‘Fundshare Cash Fund’ uten ekstra kostnader. Denne tjenesten gis helt automatisk og du kommer ikke på noe vis til å legge merke til noen forskjeller på din personlige side. På denne måten separeres dine penger helt fra DEGIRO og eventuelle tredjeparter. Det er kun dersom du investerer i Derivater hos DEGIRO, eller tar i bruk ‘Debiterte Penger’ eller ‘Debiterte Verdipapir’, at DEGIRO kan overføre dine penger til et ‘Margin Cash Fund’. Investeringene i et ‘Margin Cash Fund’ kan brukes som sikkerhet for posisjonene som ‘Beleggersgiro’ har avtaler for kunder med tredjeparter. For en nærmere forklaring, se ‘Investeringstjenester’-dokumentet under Investment Services Information.

RENTEINNTEKTER

Renter er mottatt på penger holdt i et "Cash Fund". For NOK Cash Fund, tilsvarer dette til NOWA med et maksimalt fradrag på 0,50% på årsbasis. NOWA står for ‘Norwegian Overnight Weighted Average’, og de siste 5 årene har det svingt mellom 2.92 % og 0.71%. I verste fall får du null rente som et resultat av dette fradraget.

INVESTERINGSKOMPENSASJONSORDNINGEN

Under nederlandsk lov er det en kompensasjonsordning for investorer, for firmaer som DEGIRO er det garanterte beløpet på € 20.000. Men i våre øyne er denne ordningen unødvendig for kunder hos DEGIRO på grunn av tilstedeværelsen av en separat juridisk enhet og kontantfond.

HVEM FØRER TILSYN AV DEGIRO?

DEGIRO opererer under det regulatoriske kapital-tilsynet hos den nederlandske sentralbanken / Dutch Central Bank (DNB) og under det generelle forskriftsomfanget av det nederlandske finanstilsynet for finansielle markeder / The Netherlands Authority for Financial Markets (AFM).

Ja, jeg ønsker å bli kunde Jeg ønsker å få vite mer