DEGIRO's personvern og cookie erklæring.

DEGIRO respekterer og beskytter ditt privatliv. Du kan besøke denne nettsiden som anonym. DEGIRO er ikke interessert i navn eller annen informasjon, som avslører identiteten til de besøkende av denne nettsiden. Informasjon om deg eller din datamaskin vil kun bli registrert hos DEGIRO av tekniske årsaker, eller i forbindelse med å være kunde. Dette gjøres med en cookie eller på en annen måte.

Fortrolighetserklæring

DEGIRO tar personvernet og sikkerheten av dine personlige data svært alvorlig. Vår personvernerklæring forklarer hvilken informasjon vi samler inn fra deg, hvorfor vi samler inn disse dataene, hvordan vi sikrer at det blir trygt forvart og den forklarer dine rettigheter i forhold til dine personlige data. Du bør lese denne erklæringen nøye, for å sikre at du forstår hvordan vi behandler dine personlige data.

Hvem er vi?

Vi er DEGIRO, en finansiell institusjon registret i Nederland, som er datakontrollanten som definert i The General Data Protection Regulation eller GDPR. Om du har noen generelle spørsmål kan du sende disse til kunder@degiro.co.no. Det er også mulig å kontakte vår databeskyttelsesansvarlig via privacy@degiro.co.no.

Det registrerte kontoret for DEGIRO er flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, Rambrandt Tower – 9. etasje, 1096 HA Amsterdam, Nederland.

Hva mener vi med personlig data?

Personlig data, er informasjon om deg eller informasjon som kan brukes til å identifisere deg.

Som en kunde hos DEGIRO gir du oss noen av dine personlige data, dette inkluderer ditt navn telefonnummer og e-postadresse. Det kan også inkludere internett-protokoller eller IP-adresser som under visse omstendigheter kan brukes til å identifisere deg.

I tilfelle at en virksomhet eller profesjonelt parti har til hensikt å bli kunde, samler vi også inn personopplysninger knyttet til de relevante personene i virksomheten, for eksempel direktører, UBOer, juridiske representanter, etc.

Hva mener vi med behandling?

Behandling er et juridisk konsept. Det er et svært bredt konsept som dekker tiltak som er tatt i forhold til dine personlige data, som: innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller modifisering, gjenfinning, konsultasjon, bruk, formidling ved overføring, tilgjengeliggjøring, justering eller på en annen måte kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

DEGIRO vil til enhver tid behandle personopplysninger i samsvar med relevant personvernregulering.

Hvordan innhenter vi dine data?

Nedenfor finner du hvilke måter vi innhenter dine personlige data på:

 • Når du gir informasjon via e-post, nettsiden, WebTraderen, telefon, skriftlig eller på en annen måte. Dette inkluderer for eksempel informasjonen du oppgir under registreringen, påmeldingen for ytterligere informasjon, deltakelse på kampanjer eller undersøkelser.
 • Når du besøker våre nettsider, innhenter vi automatisk informasjon, inkludert IP-adressen. Vi innhenter også informasjon om ditt besøk. Dette inkluderer den fullstendige klikkbanen og musebevegelsen, sidene du besøkte, søk som ble gjort og annen side interaksjon.
 • Det er mulig at vi mottar informasjon om deg fra kredittvurderingsbyråer, denne samlingen utføres i tråd med kundeavtalen.
 • For virksomhetskunder vil vi også innhente informasjon som er offentlig tilgjengelig i forhold til UBOs i virksomheten.
 • Hvis du besøker oss personlig, samler vi bilder av besøkende ved hjelp av CCTV, av sikkerhetsårsaker.

Hvorfor behandler vi dine personlige data?

DEGIRO innhenter personlig data av følgende årsaker:

 • For å overholde de lovlige og forskriftsmessige forpliktelsene
 • Markedsførings aktiviteter, og
 • Gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

DEGIRO, som investeringsselskap, har en rekke juridiske forpliktelser som krever behandling av kundedata: Kundeidentifikasjon er en av hovedgrunnene til at vi samler inn og behandler personlige data. I tillegg til dette er det flere juridiske og lovgivningsmessige forpliktelser vi må overholde, samarbeid med domstoler og autoriserte rettshåndhevelsesorganer, og for å forhindre og oppdage kriminalitet. Ved siden av dette, i de tilfeller der folk kontakter DEGIRO for å be om ytterligere informasjon eller for å bli kunde hos DEGIRO, må DEGIRO kunne kontakte denne kunden eller potensielle kunden, eller be oss om å sende deg våre periodiske nyhetsbrev. DEGIRO har også kontraktsforpliktelser som betyr at vi må behandle dataene til våre kunder for å oppfylle disse forpliktelsene.

Når DEGIRO behandler kunders personlige data, blir det gjort ved å bruke den minimale mengden data som er mulig for å sikre at målet er oppfylt.

Hva bruker vi personopplysninger til?

DEGIRO kan for eksempel gjøre følgende med dine personlige data:

Kundens aksept

Det er et lovkrav at vi verifiserer identiteten til våre kunder, uten denne informasjonen kan ikke DEGIRO tilby deg våre tjenester. Med dine personlige data kan vi for eksempel:

 • Kontakte deg
 • Utføre nødvendige kontroller for å sikre at du er kvalifisert til å bli kunde hos DEGIRO.
 • Gjennomgå og kontrollere din forespørsel om å bli vår kunde eller for å endre din profil.
 • Lagre dine detaljer i vår administrasjon og oppdatere dem når det er endringer.
 • Administrere din(e) profil(er), inkludert din individuelle risikoprofil, som er basert på interne kundeaksept-policyer.

Redusere risiko

Vi deler ansvaret for sikkerheten og stabiliteten i finanssektoren. Vi har også et ansvar for deg og alle våre andre kunder. Vi vil derfor bruke dine personlige data til å håndtere og dermed redusere risikoen.

Du kan for eksempel legge merke til:

 • Hvis risikoen på din konto bryter med de tillatte grensene, kontakter vi deg for å be deg om å bringe dette tilbake til de tillatte grensene.

Du merker kanskje ikke så mye av det nedenstående, men det er også gjort for å beskytte deg:

 • Vi lagrer din IP-adresse når du besøker plattformen vår. Dette kan brukes i tilfelle det er tvil om hvem som har tilgang til din konto eller for sikkerheten til selskapet, for eksempel forebyggende tiltak mot DDoS-angrep.
 • Sikre et høyt sikkerhetsnivå og investere i ressurser som beskytter både deg og oss mot alle slags forbrytelser.
 • Intern kvalitetskontroll for å identifisere mulige problemer, risikoer og tester for å sikre overholdelse av loven.
 • Utføre relevant og lovbestemt rapportering.
 • Sikre at vi forblir et sunt selskap (risikostyring).

Juridiske forpliktelser

Det er en rekke juridiske forpliktelser som DEGIRO som et investeringsselskap må følge:

 • Identifikasjon av kunder: vi kontrollerer hvem du er og sikrer at vi har nok kunnskap for å kunne tilby våre tjenester.
 • Gi dine personlige data til spesifikke organisasjoner som er autorisert til å be om denne informasjonen, for eksempel skattemyndighetene, finansielle tilsynsførere, eller når vi er lovlig forpliktet til å dele denne informasjonen for eksempel under en kriminell etterforskning.
 • Vi har også en rekke forpliktelser i henhold til lov om hvitvasking av penger.

Markedsføringsaktiviteter

Hos DEGIRO ønsker vi å holde deg informert, for eksempel med e-post, nyhetsbrev, tilbud eller oppdateringer av vår WebTrader eller mobilapp.

 • Vi kan for eksempel samle søkene dine på DEGIROs nettside, for å sikre at våre FAQ er oppdatert med all informasjon kundene trenger. Denne informasjonen er anonymisert, slik at kunden som spør spørsmålet ikke kan identifiseres.
 • Vi bruker anonymisert data for å sikre at våre markedsføringskampanjer er effektive.

Hvis du foretrekker å ikke motta denne informasjonen, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice eller melde deg av via «avmeld» knappen i e-posten.

Forbedre og innovere

Vi kan også bruke personlig data for analytisk forskning, dette gjør vi kan finne bedre løsninger og sikre at vi fortsetter å være innovative.

Når vi utfører disse forskningsaktivitetene, bruker vi de minimale dataene som kreves og gjør dette på en måte hvor informasjonen din enten er pseudonymisert eller anonymisert.

Google Analytics

For å sikre at DEGIROs nettsted er enkel å bruke, og for å evaluere effekten av kampanjer, bruker DEGIRO Google Analytics. DEGIRO har signert en avtale om bruk av denne tjenesten og sikrer at dataene blir anonymisert så mye som mulig, inkludert maskering av noe av IP-adressen.

Hvem har vi personlig data fra?

Vi kan ha (noen) personlige data for alle som har kontakt med DEGIRO. Hvis du ber om ytterligere informasjon, lagrer vi informasjonen som er gitt under denne forespørselen.

Vi er lovpålagt til å ha personlig informasjon om alle våre kunder. Denne informasjonen er lagret under registreringen og forespurt om nødvendig. I noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å bruke tredjeparter til å verifisere eller innhente informasjon.

Hvilke personlige data innhentes?

Data om deg

Dette inkluderer ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tilfelle du er en virksomhetskunde, innhenter vi også informasjon om din bedrift eller organisasjon. Hvis du åpner en felles konto eller en konto for en mindreårig, vil vi også innhente informasjon om de sekundære kontohaverne. Vi vil også be om kopier av din ID og personlige numre, som for eksempel skatteidentifikasjonsnummer eller relevante identifikatorer.

Transaksjonshistorikk

I tillegg til personlig data fra sine kunder, holder DEGIRO også en elektronisk loggbok over transaksjons- og ordrehistorie.

Kontakthistorikk

Vi registrerer tidspunktene når du har kontaktet DEGIRO. Dette inkluderer telefonopptak, e-post eller andre former for henvendelser.

Nettside besøk og app bruk

Når du besøker DEGIROs nettside, innhenter vi også IP-adressen som brukes. Hvis din IP-adresse skal brukes sammen med for eksempel Google Analytics, gjøres dette anonymt.

Eksterne datakilder

Det er tider hvor DEGIRO vil benytte eksterne dataleverandører, for eksempel for å sjekke det aktuelle handelskammeret eller i tilfelle en kredittkontroll er nødvendig.

I tilfelle at DEGIRO foretar kredittkontroller (BKR), blir informasjonen som brukes behandlet på en strengt konfidensiell måte. Enhver person som har tilgang til denne informasjonen vil bare få tilgang til denne informasjonen i forbindelse med utførelsen av sine plikter og i samsvar med gjeldende databeskyttelsesregulering. Hvis du har spørsmål om når BKR-kontroller utføres, vennligst kontakt vår kundeservice.

Sensitive personopplysninger

Sensitive personopplysninger inkluderer ting som skatteidentifikasjonsnummer, kriminell historie, biometrisk data, politisk tro, seksualitet eller etnisk opprinnelse, osv. Hvis det er nødvendig med behandling av sensitive personopplysninger, er det strengere regler som gjelder for dette.

Hos DEGIRO bruker vi aldri sensitive data knyttet til helse, religiøs tro, politisk eller filosofisk tro, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse.

Vi har en juridisk forpliktelse til å identifisere våre kunder, derfor krever vi skatteidentifikasjonsnummre for å gjøre dette.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

I prinsippet deler vi ikke din informasjon med andre. Det er mulig at vi kan dele personopplysninger innenfor konsernet som DEGIRO er en del av. Konsernet som DEGIRO er en del av, har samme strenge personvernpolitikk. Politiet, domstolene, regulatorene og skattemyndighetene kan også be om informasjon fra oss, men vi følger prosedyrer som sikrer at enhver form av deling av informasjon er både legitim og forholdsmessig.

Tjenestetilbydere

I det tilfelle at vi bruker en tjenesteleverandør for å bistå DEGIRO, vil vi forsøke å informere deg om bruken av en tredjepart og begrense utvekslingen av personlig informasjon til det som er relevant og strengt nødvendig for den spesifikke oppgaven.

I det tilfelle du benytter Morgan Stanley Liquidity Funds, er det mulig at vi må gi dem informasjon om hvem du er. I tilfelle denne informasjonen blir gitt til Morgan Stanley, vil det være med de relevante sikkerhetstiltakene på plass.

Med andre virksomheter på din forespørsel

Det er tilfeller hvor vi deler dine personopplysninger med andre selskaper om du ber oss om det. I disse tilfellene vil det spesifikt komme fram i avtalen.

Offentlige og regulerende tilsynsmyndigheter

Som et investeringsselskap regulert i Nederland, er det tilfeller hvor vi mottar forespørsler om informasjon om våre kunder. Vi er lovpålagt å gi denne informasjonen til regulatorene. I tillegg så har vi juridiske forpliktelser som krever at vi deler informasjon med offentlige myndigheter og kompetente juridiske myndigheter. Databeskyttelsesbestemmelsene for DEGIRO gjelder også for disse myndighetene.

DEGIRO som kvalifisert mellommann (Qualified Intermediary), kan utveksle informasjon direkte med Internal Revenue Service med det formål om å etablere status som en ikke-amerikansk person (non-US Person), og hvis det er aktuelt få en redusert fradragsskatt.

DEGIRO vil under spesielle omstendigheter også dele informasjon med relevante skattemyndigheter.

Hvor lenge lagrer vi dine personlige data?

Når du blir en kunde hos DEGIRO, vil vi holde på dine personlige data hele perioden vi har et forhold. Vi har en legitim virksomhet og må derfor gjøre det. Ved slutten av forholdet er vi pålagt å beholde disse personopplysningene i fem år. Vi må holde dette for å sikre at vi kan overholde juridiske forpliktelser som å bekjempe økonomisk kriminalitet eller å avgjøre eventuelle tvister eller opprette et juridisk forsvar.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Sikkerhet

Vi bruker mye tid og ressurser for å sikre at våre systemer og dine personlige data har de relevante sikkerhetstiltakene på plass. I tilfelle at det er brudd på våre systemer, rapporterer vi dette til de relevante myndighetene og sikrer at våre kunder blir varslet.

Vi har de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang, inkludert utilsiktet tap, ødeleggelse eller avsløring av dataene dine. Vi har begrensninger på hvem som har tilgang til personopplysninger, så bare de ansatte som trenger tilgang til dataene dine har det. For å sikre at enhver ny behandling er berettiget og i samsvar med loven, utfører vi konsekvens vurderinger for databeskyttelse og overvåking av eksterne dataprosessorer.

Konfidensialitet

Våre medarbeidere har alle signert en personvernerklæring og akseptert en intern adferdskodeks som følger den nederlandske "Banker’s Oath". Videre så kan kun autoriserte medarbeidere se og behandle dine personlige data.

Tilsyn

 • Vi er under tilsyn av den nederlandske databeskyttelsesmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens) for å sikre at vi overholder personvernloven (som stammer fra GDPR).
 • 'DEGIRO, den nederlandske filialen av flatexDEGIRO Bank AG, er primært under tilsyn av den tyske finansregulatoren (BaFin). I Nederland er DEGIRO underlagt integritetstilsyn fra den nederlandske sentralbanken (DNB) og under tilsyn av den nederlandske autoriteten for finansielle markeder (AFM).'

Blir dine personlige data brukt i automatisert beslutningstaking?

Det kan forekomme, for eksempel når du endrer profil fra en Basic til en Active, Trader-eller Day Trader profil, at vi automatisk vil sammenligne kontoen din mot informasjonen fra Bureau Krediet Registratie. Skulle det være et problem å levere tjenester med debetpenger til deg, vil du bli kontaktet av kundeservice med informasjon om at du ikke kan bruke tjenestene med debetpenger og hvordan du skal fortsette i dette tilfellet.

Dine rettigheter

 1. Rett til tilgang:

  Du har rett til å få tilgang til dine personlige data som DEGIRO har om deg. Vi kan gi deg en kopi av denne informasjonen, for å be om dette kan du kontakte den relevante kundeservicen hos DEGIRO, som kan gi deg denne informasjonen etter å ha fullført en sikkerhetssjekk.

 2. Rett til korrigering:

  Hvis du finner at dataene dine er feil eller utdaterte, bør du kontakte DEGIROs relevante kundeservice for å be om at disse dataene oppdateres.

 3. Klager:

  Hvis du har klager om behandling av dine personlige data, vennligst ta kontakt med DEGIROs kundeservice eller kontakt vår databeskyttelsesansvarlig via privacy@degiro.co.no

 4. Autoriteit Persoonsgegevens:

  Under GDPR har du rett til å klage om behandlingen av dine personliåge data til Autoriteit Persoonsgegevens.

Under GDPR har du noen andre rettigheter som kan være mulig under bestemte omstendigheter:

 1. Rett til å slette:

  Under visse omstendigheter er det mulig for oss å slette noe eller alt av personlige data vi har for deg.

 2. Rett til begrensning av behandling:

  Du kan be DEGIRO om å begrense måten dine personlige data behandles på.

 3. Rett til dataportabilitet:

  Det er mulig å be om at dataene dine skal leveres til deg for å bli sendt til en tredjepart.

 4. Rett til å protestere:

  Du har rett til å protestere mot behandling av dine personlige data, når denne behandlingen er utført på grunnlag av legitim interesse.

 5. Rett til å stoppe markedsføring:

  Det er mulig å slutte å bruke dine personlige data til direkte markedsføring. Dette kan gjøres via «avmeld» knappen i markedsføringsmailene, eller ved å kontakte den relevante kundeservicen. Vær oppmerksom på at vi er pålagt om å informere deg enkelte typer av informasjon, og for denne typen informasjon er det ikke mulig å melde seg av så lenge man er kunde. Dette inkluderer for eksempel endringer i kundeavtalen.

Videre, hvis samtykket var nødvendig for behandling av dine personlige data, har du rett til å trekke tilbake samtykket som ble gitt angående dataene dine når som helst.

Ovennevnte forespørsler vil bli vurdert av DEGIRO og besvart innen rimelig tid. Vær oppmerksom på at noen av disse forespørslene kanskje ikke innvilges, for eksempel i tilfeller der disse vil føre til at DEGIRO ikke oppfyller et lovkrav eller evnen til å utøve eller forsvare en rettslig påstand.

Vårt syn på personvern

Hos DEGIRO er våre kunders tillit grunnleggende for vårt forhold. Vi streber derfor for å sikre at våre kunder stoler på hvordan vi behandler deres personopplysninger. Med stor forsiktighet sørger vi for at dataene dine er trygge og kun behandles når vi er autorisert til å gjøre det.

Når vi behandler dine personlige data, sørger vi alltid for at det er nødvendig for oss å gjøre dette. Når det er mulig vil vi anonymisere dine personlige data, når dette ikke er mulig bruker vi kun de dataene som er strengt nødvendige. For å behandle dine personlige data, vil vi også sørge for at begrepet "personvern ved design" står sentralt i utviklingen vår.

Vår personvernpolitikk oppdateres jevnlig, ettersom lov og forskrifter kontinuerlig blir endret, vil vi gjennomgå retningslinjene for å sikre at den holdes oppdatert.

Spørsmål om personvern

Hvis du har ytterligere spørsmål angående vår personvernpolitikk eller dine personlige data, kan du kontakte DEGIROs kundeservice, hvor de vil svare på alle spørsmål.

Hvis du ønsker å klage på måten vi har behandlet dine personopplysninger på, vennligst kontakt databeskyttelsesansvarlig via privacy@degiro.co.no. Vær oppmerksom på at når du kontakter databeskyttelsesansvarlig, vil denne kommunikasjonen bli besvart på nederlandsk eller engelsk. Den databeskyttelsesansvarlige vil da se på klagen din og arbeide for en løsning.

Hvis du fortsatt føler at dine personopplysninger ikke har blitt behandlet riktig i henhold til loven, kan du kontakte Autoriteit Persoonsdata og sende inn en klage til dem.

Hva DEGIRO bruker dine personopplysninger til?

DEGIRO registrerer kun personopplysninger som du ble bedt om å oppgi da du ble et medlem av DEGIRO og kun etter din eksplisitte tillatelse. Uten disse kan og må DEGIRO ikke utøve sine bedriftsaktiviteter. DEGIRO og DEGIROs konsernselskaper bruker dine opplysninger til å gi deg tjenester som holder deg oppdatert om (nye) produkter og tjenester fra DEGIRO og konsernselskapene, anonyme statistiske analyser og overholde juridiske forpliktelser.

Alle telefonsamtaler mellom kunden og DEGIRO er tatt opp på bånd. Disse opptak er lagret og kan brukes til:

 • levering av dokumenter, slik som ved forskjell i tolkning eller med hensyn til innholdet i en telefonsamtale;
 • (svindel) avsløring og etterforskning;
 • evaluering av kvaliteten på tjenesten;
 • opplæringen, trening, og evalueringsformål.

Ansvar

DEGIRO ser det som viktig at behandlingen av dine (personlige) opplysninger utføres på en måte som er i samsvar med de eksisterende sikringstiltak for å beskytte dine personopplysninger. DEGIRO handler i samsvar med Data Protection Act (personopplysningsloven) og Act on Financial Supervision (kredittilsynsloven) i all sin virksomhet. Dine (personlige) opplysninger kommer ikke til å utleveres til tredjeparter utenfor DEGIRO og DEGIROs konsernselskaper uten ditt samtykke, med mindre juridiske forpliktelser krever dette fra DEGIRO.

Nettsider fra tredjeparter

DEGIRO og konsernselskapene er ikke ansvarlige for andre nettsiders brukervilkår, selv om de er forbundet med DEGIRO og konsernets nettsider via hyperkoblinger eller på andre måter.

Utøvelse av rettigheter

Du har rett til å se dine opplysninger og dersom mulig forbedre dem. For å gjøre dette, ta kontakt med DEGIRO via denne nettsiden.

Vi holder deg oppdater angående (nye) produkter og tjenester fra DEGIRO og konsernselskapene via e-post. Hvis du ikke ønsker dette, kan du angi dette ved å sende en e-post til: clients@degiro.co.no

Endringer

DEGIRO forbeholder seg retter til å foreta endringer av denne erklæringen. Det anbefales derfor at du besøker denne personvernserklæringen regelmessig når du besøker nettsiden.

Mener du at noe er feil ved denne erklæringen eller er du ikke fornøyd med bestemte aspekter av vår tjeneste? Sørg da for at du tar kontakt med oss. Klagen vil bli behandlet av DEGIROs compliance officer. Hvis du ikke er fornøyd med DEGIROS vurdering, ta kontakt med Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, PO Box 93257, 2509 AG, Haag, i Nederland (www.kifid.nl).

Cookies

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Merk:
Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Logo

Dear investor,

We are re-evaluating our strategy regarding our services in the Norwegian market. For now, we have decided to stop on-boarding new clients. Our apologies for the inconvenience.

Kind regards,

DEGIRO

icon_close